มายด์ลีน่าเครื่องประดับ
  


 เพิ่มเพื่อนใน LINE ด้วยคิวอาร์โค้ด  


  LINE Add 
ท่าน จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
มาเยี่ยมชมบูธ ร้านมายด์ลีน่าเครื่องประดับ

เจ้าของพรีม่าโกลด์ คุณปรีดา เตียสุวรรณ์" ประธานกรรมการ บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) นักธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับแถวหน้าของเมืองไทย และคุณสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (2 พ.ย. 2563 - ปัจจุบัน)มาเยี่ยมชมร้านมายด์ลีน่าเครื่องประดับ

คุณมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและผอ.ปุ๊ คุณดวงกมล เจียมบุตร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ )มาเยี่ยมและอุดหนุนสินค้าจากร้านมายด์ลีน่าเครื่องประดับ


ร้านมายด์ลีน่าเครื่องประดับ ได้รับเกียรติบัตรและรางวัลจาก สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณี
และเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)The Gem and Jewelry Institute of Thailand (Public Organization)