สร้อยข้อมือไหมดำหรือแก้วขนเหล็ก (Rutile quarts)
สร้อยข้อมือไหม 5 สี (Rutile quarts) ทรงกลม 12 มิล
สร้อยข้อมือหินไหมทอง-ไหมนาก
สร้อยข้อมือหินไหมทอง-ไหมนาก
สร้อยข้อมือหินไหมทอง-ไหมนาก
สร้อยข้อมือหินไหมทอง-ไหมนาก
จี้ไหมนาก(Rutile quarts)
จี้ไหมนาก(Rutile quarts)
จี้ไหมนาก(Rutile quarts)
จี้ไหมทอง(Rutile quarts)
จี้ไหมทอง(Rutile quarts)
สร้อยข้อมือไหมทองบราซิล (Rutile quarts) ทรงกลม 10 มิล
สร้อยข้อมือไหมทองบราซิล (Rutile quarts) ทรงกลม 9.5 มิล
สร้อยข้อมือไหมทองบราซิล (Rutile quarts) ทรงกลม 10 มิล
สร้อยข้อมือไหมทองบราซิล (Rutile quarts) ทรงกลม 17 มิล
สร้อยข้อมือไหมนากบราซิล (Rutile quarts) ทรงกลม 9.5 มิล
สร้อยข้อมือทองลงยาไหมทองบราซิล
จี้ไหมทอง
ไหมทองกลม 20 มิล
ไหมทองกลม 20 มิล
แหวนไหมทอง ตัวเรือนเงิน
แหวนแก้วขนเหล็ก ตัวเรือนเงิน
แหวนโป่งข่าม ตัวเรือนเงิน
แหวนไหมทอง ตัวเรือนเงินแปะนาก ล้อมสวิส
จี้ไหมทองตัวเรือนเงิน
สร้อยข้อมือแก้วขนเหล็ก
แหวนโป่งข่าม ตัวเรือนเงิน
จี้ไหมทองฝังเพชรแท้เบลเยี่ยม
แหวนไหมทอง ตัวเรือนเงิน
แหวนไหมทอง ตัวเรือนเงิน
แหวนไหมดำหรือแหวนแก้วขนเหล็ก ตัวเรือนเงิน
แหวนโป่งข่าม ตัวเรือนเงิน
จี้ไหมทอง
จี้ไหมทอง
จี้ไหมทอง
จี้ไหมทอง
จี้ไหมทอง
จี้ไหมนาก
จี้ไหมทอง
จี้ไหมทองทรงหยดน้ำ
จี้ไหมทองทรงหยดน้ำ
จี้ไหมทองทรงหยดน้ำ
จี้ไหมทองทรงหยดน้ำ
ไหมทอง
จี้ไหมทอง
จี้ไหมทอง
จี้ไหมทอง
จี้ไหมทอง
จี้ไหมทอง
กำไลไหมทองบลาซิล เกรด A เส้นไหมเต็มกำไลสวยมากๆ ขนาด 18.5x55.5 มิล

                                                                                                  
Sitemap หมวดหมู่