ต่างหูเพชรซีกดอกจอกโบราณเก่าเก็บ เป็นงานของทางภาคใต้ ภาษาพื้นเมืองเรียกว่า ซุมบังอินตัน
รวมเครื่องประดับเพชรซีกโบราณ
จี้เพชรซีกโบราณของทางภาคใต้(ล็อกเก๊ตอินตัน)เป็นภาษามาลายู ที่ใช้เรียกจี้เพชรซีกทางชายแดนภาคใต้
จี้เพชรซีกโบราณของทางภาคใต้(ล็อกเก๊ตอินตัน)เป็นภาษามาลายู ที่ใช้เรียกจี้เพชรซีกทางชายแดนภาคใต้
จี้เพชรซีกโบราณของทางภาคใต้(บินตังเปรอเจ๊ะ)เป็นภาษามาลายูที่ใช้เรียกจี้เพชรซีกทางชายแดนภาคใต้
จี้เพชรซีกโบราณของทางภาคใต้(ล็อกเก๊ตอินตัน)เป็นภาษามาลายู ที่ใช้เรียกจี้เพชรซีกทางชายแดนภาคใต้
เข็มกลัดเพชรซีกโบราณของทางภาคใต้ (กอรอสัง) เป็นภาษามาลายูที่ใช้เรียกเข็มกลัดเพชรซีก
เข็มกลัดเพชรซีกโบราณของทางภาคใต้ (กอรอสัง) เป็นภาษามาลายูที่ใช้เรียกเข็มกลัดเพชรซีก
ต่างหูเพชรเก่าโบราณ
ต่างหูเพชรเก่าโบราณ (ซุมบังเบอรันเลียน) เป็นภาษามาลายูที่ใช้เรียกต่างหูเพชร
สร้อยข้อมือเพชรซีกโบราณ
สร้อยข้อมือเพชรซีกโบราณ
แหวนเพชรซีกโบราณทรงไข่จระเข้ (จินเจนอินตัน) เป็นภาษามาลายูที่ใช้เรียกแหวนเพชรซีก
จี้เพชรซีกโบราณของทางภาคใต้(บินตังเปรอเจ๊ะ)เป็นภาษามาลายูที่ใช้เรียกจี้เพชรซีกทางชายแดนภาคใต้
จี้เพชรซีกโบราณภาษาพื้นเมืองเรียกบินตังเปรอเจ๊ะ
สร้อยข้อมือเพชรเก่าโบราณ ฝังเพชรเหลี่ยมเก่าโบราณแท้ งานสวยมากๆ งานละเอียด
สร้อยข้อมือเพชรเก่าโบราณ
กำไลเพชรซีกโบราณ (เฆอรังอินตัน) เป็นภาษามาลายูที่ใช้เรียกกำไลเพชรซีก
กำไลเพชรซีกโบราณ (เฆอรังอินตัน) เป็นภาษามาลายูที่ใช้เรียกกำไลเพชรซีก
จี้เพชรซีกโบราณของทางภาคใต้(ล็อกเก๊ตอินตัน)เป็นภาษามาลายู ที่ใช้เรียกจี้เพชรซีกทางชายแดนภาคใต้
จี้เพชรซีกโบราณ(ล็อกเก็ตอินตัน)
แหวนเพชรซีกโบราณเหลี่ยมลูกโลกเพชรเม็ดใหญ่
แหวนเพชรซีกโบราณ(จินเจนอินตัน)
แหวนเพชรซีกโบราณ(จินเจนอินตัน)
แหวนเพชรซีกโบราณ 3 เม็ดรวม 1 กะรัตกว่า
ต่างหูเพชรซีกโบราณ(ซุมบังกันติง)
รวมเครื่องประดับเพชรซีกโบราณเก่าเก็บ
ต่างหูเพชรซีกโบราณ(ซุมบังอินตัน)
กำไลเพชรซีกโบราณ(เฆอรังอินตัน)
แหวนเพชรซีกโบราณหัวพลอยทับทิมพม่าบ่อเก่า พลอยสดขึ้นสตาร์ล้อมเพชรซีก 2 ชั้น
จี้เพชรซีกโบราณ(บินตังเปรอเจ๊ะ)เป็นภาษามาลายูที่ใช้เรียกจี้เพชรซีกทางชายแดนภาคใต้
จี้เพชรซีกโบราณ (ล็อกเก็ตเบอรันเลียน)
รวมเข็มกลัดเพชรซีกโบราณ
เข็มกลัดเพชรซีกโบราณ(กอรอสัง)
เข็มกลัดเพชรซีกโบราณของทางภาคใต้ (กอรอสัง) เป็นภาษามาลายูที่ใช้เรียกเข็มกลัดเพชรซีก
เข็มกลัดเพชรซีกโบราณ(กอรอสัง)
เข็มกลัดเพชรซีกโบราณชุดใหญ่ (กอรอสังยอหยา)
เข็มกลัดเพชรซีกโบราณของทางภาคใต้ (กอรอสัง) เป็นภาษามาลายูที่ใช้เรียกเข็มกลัดเพชรซีก
เข็มกลัดเพชรซีกโบราณ(กอรอสัง)
เข็มกลัดเพชรซีกโบราณ
เข็มกลัดเพชรซีกโบราณชุดใหญ่ (กอรอสังยอหยา)
เข็มกลัดเพชรซีกโบราณของทางภาคใต้ (กอรอสัง) เป็นภาษามาลายูที่ใช้เรียกเข็มกลัดเพชรซีก
เข็มกลัดเพชรซีกโบราณของทางภาคใต้ (กอรอสัง) เป็นภาษามาลายูที่ใช้เรียกเข็มกลัดเพชรซีก
เข็มกลัดเพชรซีกโบราณชุดใหญ่(กอรอสังยอหยา)
เข็มกลัดเพชรซีกโบราณ(กอรอสัง)
จี้พลอยอเมทิสต์ประดับเพชรแท้เบลเยี่ยมน้ำหนัก 0.06 cts. เพชรขาวสวยเล่นไฟดีค่ะ
ต่างหูเพชรแท้เบลเยี่ยมน้ำหนักรวม 0.40 cts.(งานมือสองราคาพิเศษ)
แหวนเพชรเกสรโบราณ
ต่างหูเพชรซีกโบราณ (ซุมบังกันติง)
จี้ไข่มุก 8.5 มิล (ไข่มุกอันดามัน สตูล) (ของฝากจังหวัดสตูล)

                                                                                                   
Sitemap หมวดหมู่