จี้เพชรซีกโบราณ (ล็อกเก็ตอินตัน)
แหวนเพชรซีกโบราณ
แหวนเพชรซีกโบราณทรงดอกจอกข้าวหลามตัด
จี้เพชรซีกโบราณ (ล็อกเก็ตอินตัน)
แหวนเพชรซีกดอกจอกข้าวหลามตัด
ต่างหูเพชรซีกโบราณ
ต่างหูเพชรซีกโบราณ(ซุมบังซายับ)
จี้เพชรซีกโบราณ (ล็อกเก็ตอินตัน)
จี้เพชรเก่าโบราณ (ล็อกเก็ตเบอรันเลียน)
สร้อยข้อมือเพชรซีกโบราณ
จี้เพชรซีกโบราณของทางภาคใต้(ล็อกเก๊ตอินตัน)เป็นภาษามาลายู ที่ใช้เรียกจี้เพชรซีกทางชายแดนภาคใต้
จี้เพชรซีกโบราณของทางภาคใต้(ล็อกเก๊ตอินตัน)เป็นภาษามาลายู ที่ใช้เรียกจี้เพชรซีกทางชายแดนภาคใต้
รวมแหวนเพชรซีกโบราณ
รวมกำไลเพชรซีกโบราณ
รวมต่างหูเพชรซีกโบราณ
รวมต่างหูเพชรซีกโบราณ
สร้อยข้อมือเพชรซีกโบราณ
แหวนเพชรซีกโบราณทรงข้าวหลามตัด
ต่างหูเพชรซีกโบราณ
ต่างหูเพชรซีกโบราณ
จี้เพชรซีกโบราณของทางภาคใต้(ล็อกเก๊ตอินตัน)เป็นภาษามาลายู ที่ใช้เรียกจี้เพชรซีกทางชายแดนภาคใต้
สร้อยคอเพชรซีกโบราณ (มัสโตล่า) เป็นภาษามาลายูที่ใช้เรียกสร้อยคอเพชรซีกลักษณะนี้
จี้เพชรซีกโบราณของทางภาคใต้(ล็อกเก๊ตอินตัน)เป็นภาษามาลายู ที่ใช้เรียกจี้เพชรซีกทางชายแดนภาคใต้
จี้ทับทิมเพชรแท้
ต่างหูเพชรแท้โบราณ
เข็มกลัดเพชรซีกโบราณของทางภาคใต้ (กอรอสัง) เป็นภาษามาลายูที่ใช้เรียกเข็มกลัดเพชรซีก
เข็มกลัดเพชรซีกโบราณของทางภาคใต้ (กอรอสัง) เป็นภาษามาลายูที่ใช้เรียกเข็มกลัดเพชรซีก
จี้เพชรเก่าโบราณ (ล็อกเก็ตเบอรันเลียน)
แหวนเพชรเก่าโบราณ (จินเจนเบอรันเลียน)
สร้อยคอเพชรซีกโบราณ (มัสโตล่า) เป็นภาษามาลายูที่ใช้เรียกสร้อยคอเพชรซีกลักษณะนี้
แหวนเพชรซีกกระจุกโบราณ
ต่างหูเพชรซีกโบราณ(ซุมบังซายับ)เป็นภาษามาลายูที่ใช้เรียกต่างหูเพชรซีก
ต่างหูเพชรซีกโบราณ(ซุมบังซายับ)
ต่างหูเพชรซีกโบราณ
ต่างหูเพชรซีกโบราณ(ซุมบังอินตัน)
แหวนเพชรซีกโบราณ
จี้เพชรแท้โบราณ (ล๊อกเก็ตเบอรันเลียน)
ต่างหูเพชรเก่าโบราณ (ซุมบังเบอรันเลียน) เป็นภาษามาลายูที่ใช้เรียกต่างหูเพชร
กำไลเพชรซีกโบราณ (เฆอรังอินตัน) เป็นภาษามาลายูที่ใช้เรียกกำไลเพชรซีก
ต่างหูเพชรซีกโบราณ (ซุมบังซายับ) เป็นภาษามาลายูที่ใช้เรียกต่างหูเพชรซีก
จี้เพชรซีกโบราณ(ล๊อกเก็ตอินตัน)เป็นภาษามาลายู ที่ใช้เรียกจี้เพชรซีกทางชายแดนภาคใต้
จี้เพชรซีกโบราณ
จี้เพชรซีกโบราณ(ล๊อกเก็ตอินตัน)เป็นภาษามาลายู ที่ใช้เรียกจี้เพชรซีกทางชายแดนภาคใต้
แหวนทองเพชรซีกโบราณ
เข็มกลัดเพชรซีกโบราณ
เข็มกลัดเพชรโบราณ
จี้เพชรแท้โบราณ
ต่างหูเพชรซีกโบราณ
ต่างหูเพชรซีกโบราณ
แหวนเพชรซีกดอกจอกโบราณแท้ ภาษาพื้นเมืองเรียกแหวนนี้ว่าจินเจนอินตัน แหวนเป็นงานโบราณโบราณชายแดนใต้

                                                                                                   
Sitemap หมวดหมู่