แหวนเพชรซีกโบราณดอกจอก
แหวนเพชรโบราณ (จินเจนเบอรันเลียน)
แหวนเพชรโบราณ (จินเจนเบอรันเลียน)
แหวนเพชรโบราณ (จินเจนเบอรันเลียน)
แหวนเพชรโบราณ (จินเจนเบอรันเลียน)
แหวนเพชรซีกโบราณ
แหวนเพชรซีกโบราณ
จี้เพชรเก่าโบราณ (ล็อกเก็ตเบอรันเลียน)
จี้เพชรเก่าโบราณ (ล็อกเก็ตเบอรันเลียน)
จี้เพชรซีกโบราณ (ล็อกเก็ตอินตัน)
แหวนเพชรซีกโบราณ
แหวนเพชรซีกโบราณทรงดอกจอกข้าวหลามตัด
จี้เพชรซีกโบราณ (ล็อกเก็ตอินตัน)
แหวนเพชรซีกดอกจอกข้าวหลามตัด
ต่างหูเพชรซีกโบราณ
ต่างหูเพชรซีกโบราณ(ซุมบังซายับ)
จี้เพชรซีกโบราณ (ล็อกเก็ตอินตัน)
จี้เพชรเก่าโบราณ (ล็อกเก็ตเบอรันเลียน)
สร้อยข้อมือเพชรซีกโบราณ
จี้เพชรซีกโบราณของทางภาคใต้(ล็อกเก๊ตอินตัน)เป็นภาษามาลายู ที่ใช้เรียกจี้เพชรซีกทางชายแดนภาคใต้
จี้เพชรซีกโบราณของทางภาคใต้(ล็อกเก๊ตอินตัน)เป็นภาษามาลายู ที่ใช้เรียกจี้เพชรซีกทางชายแดนภาคใต้
รวมแหวนเพชรซีกโบราณ
รวมกำไลเพชรซีกโบราณ
รวมต่างหูเพชรซีกโบราณ
รวมต่างหูเพชรซีกโบราณ
สร้อยข้อมือเพชรซีกโบราณ
แหวนเพชรซีกโบราณทรงข้าวหลามตัด
ต่างหูเพชรซีกโบราณ
ต่างหูเพชรซีกโบราณ
จี้เพชรซีกโบราณของทางภาคใต้(ล็อกเก๊ตอินตัน)เป็นภาษามาลายู ที่ใช้เรียกจี้เพชรซีกทางชายแดนภาคใต้
สร้อยคอเพชรซีกโบราณ (มัสโตล่า) เป็นภาษามาลายูที่ใช้เรียกสร้อยคอเพชรซีกลักษณะนี้
จี้เพชรซีกโบราณของทางภาคใต้(ล็อกเก๊ตอินตัน)เป็นภาษามาลายู ที่ใช้เรียกจี้เพชรซีกทางชายแดนภาคใต้
จี้ทับทิมเพชรแท้
ต่างหูเพชรแท้โบราณ
เข็มกลัดเพชรซีกโบราณของทางภาคใต้ (กอรอสัง) เป็นภาษามาลายูที่ใช้เรียกเข็มกลัดเพชรซีก
เข็มกลัดเพชรซีกโบราณของทางภาคใต้ (กอรอสัง) เป็นภาษามาลายูที่ใช้เรียกเข็มกลัดเพชรซีก
จี้เพชรเก่าโบราณ (ล็อกเก็ตเบอรันเลียน)
แหวนเพชรเก่าโบราณ (จินเจนเบอรันเลียน)
สร้อยคอเพชรซีกโบราณ (มัสโตล่า) เป็นภาษามาลายูที่ใช้เรียกสร้อยคอเพชรซีกลักษณะนี้
แหวนเพชรซีกกระจุกโบราณ
ต่างหูเพชรซีกโบราณ(ซุมบังซายับ)เป็นภาษามาลายูที่ใช้เรียกต่างหูเพชรซีก
ต่างหูเพชรซีกโบราณ(ซุมบังซายับ)
ต่างหูเพชรซีกโบราณ
ต่างหูเพชรซีกโบราณ(ซุมบังอินตัน)
แหวนเพชรซีกโบราณ
จี้เพชรแท้โบราณ (ล๊อกเก็ตเบอรันเลียน)
ต่างหูเพชรเก่าโบราณ (ซุมบังเบอรันเลียน) เป็นภาษามาลายูที่ใช้เรียกต่างหูเพชร
กำไลเพชรซีกโบราณ (เฆอรังอินตัน) เป็นภาษามาลายูที่ใช้เรียกกำไลเพชรซีก
ต่างหูเพชรซีกโบราณ (ซุมบังซายับ) เป็นภาษามาลายูที่ใช้เรียกต่างหูเพชรซีก
จี้เพชรซีกโบราณ(ล๊อกเก็ตอินตัน)เป็นภาษามาลายู ที่ใช้เรียกจี้เพชรซีกทางชายแดนภาคใต้

                                                                                                   
Sitemap หมวดหมู่