แหวนเพชรซีกโบราณ(จินเจนอินตัน)
เข็มกลัดเพชรซีกโบราณของทางภาคใต้ (กอรอสัง) เป็นภาษามาลายูที่ใช้เรียกเข็มกลัดเพชรซีก
ต่างหูเพชรซีกโบราณ(ซุมบังซายับ)
รวมต่างหูเพชรซีกโบราณ
รวมแหวนเพชรซีกโบราณ
จี้กิมตุ้นโบราณ
สร้อยข้อมือเพชรโบราณ (ตาลีตางันเบอรันเลียน)
ต่างหูเพชรซีกโบราณ(ซุมบังอินตัน)
จี้เพชรซีกโบราณ (ล็อกเก็ตอินตัน)
จี้เพชรเก่าโบราณ (ล็อกเก็ตเบอรันเลียน)
แหวนเพชรซีกโบราณดอกจอก
แหวนเพชรโบราณ (จินเจนเบอรันเลียน)
แหวนเพชรโบราณ (จินเจนเบอรันเลียน)
แหวนเพชรโบราณ (จินเจนเบอรันเลียน)
แหวนเพชรโบราณ (จินเจนเบอรันเลียน)
แหวนเพชรซีกโบราณ
แหวนเพชรซีกโบราณ
จี้เพชรเก่าโบราณ (ล็อกเก็ตเบอรันเลียน)
จี้เพชรเก่าโบราณ (ล็อกเก็ตเบอรันเลียน)
จี้เพชรซีกโบราณ (ล็อกเก็ตอินตัน)
แหวนเพชรซีกโบราณ
แหวนเพชรซีกโบราณทรงดอกจอกข้าวหลามตัด
จี้เพชรซีกโบราณ (ล็อกเก็ตอินตัน)
แหวนเพชรซีกดอกจอกข้าวหลามตัด
ต่างหูเพชรซีกโบราณ
ต่างหูเพชรซีกโบราณ(ซุมบังซายับ)
จี้เพชรซีกโบราณ (ล็อกเก็ตอินตัน)
จี้เพชรเก่าโบราณ (ล็อกเก็ตเบอรันเลียน)
สร้อยข้อมือเพชรซีกโบราณ
จี้เพชรซีกโบราณของทางภาคใต้(ล็อกเก๊ตอินตัน)เป็นภาษามาลายู ที่ใช้เรียกจี้เพชรซีกทางชายแดนภาคใต้
จี้เพชรซีกโบราณของทางภาคใต้(ล็อกเก๊ตอินตัน)เป็นภาษามาลายู ที่ใช้เรียกจี้เพชรซีกทางชายแดนภาคใต้
รวมแหวนเพชรซีกโบราณ
รวมกำไลเพชรซีกโบราณ
รวมต่างหูเพชรซีกโบราณ
รวมต่างหูเพชรซีกโบราณ
สร้อยข้อมือเพชรซีกโบราณ
แหวนเพชรซีกโบราณทรงข้าวหลามตัด
ต่างหูเพชรซีกโบราณ
ต่างหูเพชรซีกโบราณ
จี้เพชรซีกโบราณของทางภาคใต้(ล็อกเก๊ตอินตัน)เป็นภาษามาลายู ที่ใช้เรียกจี้เพชรซีกทางชายแดนภาคใต้
สร้อยคอเพชรซีกโบราณ (มัสโตล่า) เป็นภาษามาลายูที่ใช้เรียกสร้อยคอเพชรซีกลักษณะนี้
จี้เพชรซีกโบราณของทางภาคใต้(ล็อกเก๊ตอินตัน)เป็นภาษามาลายู ที่ใช้เรียกจี้เพชรซีกทางชายแดนภาคใต้
จี้ทับทิมเพชรแท้
ต่างหูเพชรแท้โบราณ
เข็มกลัดเพชรซีกโบราณของทางภาคใต้ (กอรอสัง) เป็นภาษามาลายูที่ใช้เรียกเข็มกลัดเพชรซีก
เข็มกลัดเพชรซีกโบราณของทางภาคใต้ (กอรอสัง) เป็นภาษามาลายูที่ใช้เรียกเข็มกลัดเพชรซีก
จี้เพชรเก่าโบราณ (ล็อกเก็ตเบอรันเลียน)
แหวนเพชรเก่าโบราณ (จินเจนเบอรันเลียน)
สร้อยคอเพชรซีกโบราณ (มัสโตล่า) เป็นภาษามาลายูที่ใช้เรียกสร้อยคอเพชรซีกลักษณะนี้
แหวนเพชรซีกกระจุกโบราณ

                                                                                                  
Sitemap หมวดหมู่