กำไลเพชรซีกโบราณ(เฆอรังอินตัน)
แหวนเพชรโบราณ(จินเจนเบอรันเลียน)
ต่างหูเพชรเก่าโบราณ (ซุมบังเบอรันเลียน)
แหวนเพชรซีกโบราณ(จินเจนอินตัน)
ต่างหูเพชรเก่าโบราณ (ซุมบังเบอรันเลียน)
จี้เพชรเก่าโบราณ (ล็อกเก็ตเบอรันเลียน)
แหวนเพชรโบราณ(จินเจนเบอรันเลียน)
แหวนเพชรโบราณ(จินเจนเบอรันเลียน)
แหวนเพชรโบราณ(จินเจนเบอรันเลียน)
ต่างหูเพชรเก่า (ซุมบังเบอรันเลียน)
กำไลเพชรซีกโบราณ(เฆอรังอินตัน)
แหวนเพชรโบราณ(จินเจนเบอรันเลียน)
รวมเครื่องประดับเพชรซีกโบราณเก่าเก็บ
ต่างหูเพชรซีกโบราณ(ซุมบังอินตัน)
ต่างหูเพชรซีกโบราณ(ซุมบังอินตัน)
ต่างหูเพชรเก่าโบราณ(ซุมบังเบอรันเลียน)
ต่างหูเพชรซีกโบราณ(ซุมบังอินตัน)
ต่างหูเพชรซีกโบราณ(ซุมบังอินตัน)
ต่างหูเพชรซีกโบราณ(ซุมบังกันติง)
ต่างหูเพชรซีกโบราณ(ซุมบังซายับ)
จี้เพชรเก่าโบราณ (ล็อกเก็ตเบอรันเลียน)
จี้เพชรซีกโบราณ(ล็อกเก็ตอินตัน)
จี้เพชรซีกโบราณ (ล็อกเก็ตอินตัน)
จี้เพชรซีกโบราณ(ล็อกเก็ตอินตัน)
แหวนเพชรซีกโบราณ(จินเจนอินตัน)
สร้อยข้อมือเพชรโบราณ (ตาลีตางันเบอรันเลียน)
สร้อยข้อมือเพชรซีกโบราณ
กำไล เพชรซีกโบราณ (เฆอรังอินตัน)
ต่างหูเพชรเก่าโบราณ(ซุมบังเบอรันเลียน)
ต่างหูเพชรซีกโบราณ(ซุมบังอินตัน)
ต่างหูเพชรซีกโบราณ(ซุมบังอินตัน)
จี้เพชรซีกโบราณ(บินตังเปรอเจ๊ะ)
ต่างหูเพชรซีกโบราณ(ซุมบังซายับ)
แหวนเพชรซีกโบราณ(จินเจนอินตัน)
แหวนเพชรซีกโบราณ(จินเจนอินตัน)
แหวนเพชรซีกโบราณ(จินเจนอินตัน)
เข็มกลัดเพชรซีกโบราณของทางภาคใต้ (กอรอสัง) เป็นภาษามาลายูที่ใช้เรียกเข็มกลัดเพชรซีก
ต่างหูเพชรซีกโบราณ(ซุมบังซายับ)
รวมต่างหูเพชรซีกโบราณ
รวมแหวนเพชรซีกโบราณ
จี้กิมตุ้นโบราณ
สร้อยข้อมือเพชรโบราณ (ตาลีตางันเบอรันเลียน)
ต่างหูเพชรซีกโบราณ(ซุมบังอินตัน)
จี้เพชรซีกโบราณ (ล็อกเก็ตอินตัน)
จี้เพชรเก่าโบราณ (ล็อกเก็ตเบอรันเลียน)
แหวนเพชรซีกโบราณดอกจอก
แหวนเพชรโบราณ (จินเจนเบอรันเลียน)
แหวนเพชรโบราณ (จินเจนเบอรันเลียน)
แหวนเพชรโบราณ (จินเจนเบอรันเลียน)
แหวนเพชรโบราณ (จินเจนเบอรันเลียน)

                                                                                                   
Sitemap หมวดหมู่