กำไลเพชรซีกโบราณ(เฆอรังอินตัน)
แหวนเพชรโบราณ(จินเจนเบอรันเลียน)
แหวนเพชรโบราณ(จินเจนเบอรันเลียน)
เข็มกลัดทับทิมโบราณชุดใหญ่ (กอรอสังยอหยา)อายุร้อยกว่าปีชิ้นนี้สมบูรณ์ใหญ่ที่สุดหายากที่สุด
สร้อยข้อมือเพชรโบราณ(ตาลีตางันเบอรันเลียน)
จี้เพชรแท้โบราณ/จี้เพชรดาวกระจาย (ล็อกเก็ตเบอรันเลียน)
จี้และเข็มกลัดเพชรแท้โบราณ/จี้เพชรดาวกระจาย (ล็อกเก็ตเบอรันเลียน)
จี้และเข็มกลัดเพชรแท้โบราณ/จี้เพชรดาวกระจาย (ล็อกเก็ตเบอรันเลียน)
จี้บินตังเพชรซีกโบราณทางภาคใต้ (บินตังเปรอเจ๊ะ)
แหวนเพชรซีกโบราณ(จินเจนอินตัน)
สร้อยข้อมือเพชรซีกโบราณ (ตาลีตางันอินตัน)
จี้บินตังโบราณทางภาคใต้ (บินตังเปรอเจ๊ะ)
จี้บินตังโบราณทางภาคใต้ (บินตังเปรอเจ๊ะ)
จี้เพชรซีกโบราณทางภาคใต้ (บินตังเปรอเจ๊ะ)
ต่างหูเพชรซีกโบราณ(ซุมบังซายับ)
ต่างหูเพชรซีกโบราณ (ซุมบังอินตัน)
จี้และเข็มกลัดเพชรแท้โบราณ (ล็อกเก็ตเบอรันเลียน)
ต่างหูเพชรซีกโบราณ (ซุมบังอินตัน)
ต่างหูเพชรซีกโบราณ(ซุมบังซายับ)
ต่างหูเพชรซีกโบราณ (ซุมบังอินตัน)
ต่างหูเพชรซีกโบราณ (ซุมบังอินตัน)
ต่างหูเพชรซีกโบราณ (ซุมบังอินตัน)
จี้เพชรเก่าโบราณ (ล็อกเก็ตเบอรันเลียน)
กำไลเพชรซีกโบราณ(เฆอรังอินตัน)
กำไลเพชรซีกโบราณ(เฆอรังอินตัน)
ต่างหูเพชรเก่าโบราณ(ซุมบังเบอรันเลียน)
สร้อยข้อมือเพชรโบราณ(ตาลีตางันเบอรันเลียน)
สร้อยคอเพชรโบราณ(มัสโตล่า)
แหวนเพชรซีกโบราณ(จินเจนอินตัน)
ต่างหูเพชรเก่าโบราณ(ซุมบังเบอรันเลียน)
กำไลเพชรซีกโบราณ(เฆอรังอินตัน)
สร้อยข้อมือเพชรซีกโบราณ (ตาลีตางันอินตัน)
ต่างหูเพชรซีกโบราณ (ซุมบังกันติง)
แหวนเพชรซีกโบราณ(จินเจนอินตัน)
แหวนเพชรซีก(จินเจนอินตัน)
แหวนทับทิมล้อมเพชรซีก(จินเจนอินตัน)
แหวนทับทิมล้อมเพชรซีก(จินเจนอินตัน)
จี้และเข็มกลัดเพชรแท้โบราณ (ล็อกเก็ตเบอรันเลียน)
จี้และเข็มกลัดเพชรแท้โบราณ (ล็อกเก็ตเบอรันเลียน)
กำไลเพชรซีกโบราณ(เฆอรังอินตัน)
แหวนมรกตล้อมเพชรแท้งานโบราณ
แหวนมรกตโคลัมเบียล้อมเพชรแท้งานโบราณ
จี้เพชรเก่าโบราณ (ล็อกเก็ตเบอรันเลียน)
จี้เพชรเก่าโบราณ (ล็อกเก็ตเบอรันเลียน)
สร้อยคอเพชรโบราณ (มัสโตล่า)
แหวนเพชรโบราณ(จินเจนเบอรันเลียน)
แหวนเพชรโบราณ(จินเจนเบอรันเลียน)เพชรหนักรวม 3.24 กะรัต
แหวนมรกตโคลัมเบียล้อมเพชรแท้งานโบราณ
ต่างหูเพชรเก่าโบราณ(ซุมบังเบอรันเลียน)
แหวนเพชรซีกโบราณ(จินเจนอินตัน)

                                                                                                  
Sitemap หมวดหมู่