สร้อยข้อมือเพชรโบราณ(ตาลีตางันเบอรันเลียน)
สร้อยข้อมือเพชรโบราณ(ตาลีตางันเบอรันเลียน)
จี้เพชรซีกโบราณ(ล็อกเก็ตอินตัน)
จี้เพชรซีกโบราณ(ล็อกเก็ตอินตัน)
ต่างหูเพชรซีกโบราณ(ซุมบังอินตัน)
แหวนเพชรซีกโบราณ(จินเจนอินตัน)
ต่างหูเพชรเก่าโบราณ(ซุมบังเบอรันเลียน)
ต่างหูเพชรเก่าโบราณ(ซุมบังเบอรันเลียน)
ต่างหูเพชรซีกโบราณ(ซุมบังอินตัน)
จี้เพชรซีกโบราณทางภาคใต้(บินตังเปรอเจ๊ะ)
จี้เพชรซีกโบราณ(ล็อกเก็ตอินตัน)
ต่างหูเพชรซีกโบราณ(ซุมบังอินตัน)
แหวนเพชรซีกโบราณ(จินเจนอินตัน)
แหวนเพชรซีกโบราณ(จินเจนอินตัน)
แหวนเพชรซีกโบราณ(จินเจนอินตัน)
จี้เพชรเก่าโบราณ (ล็อกเก็ตเบอรันเลียน)
จี้เพชรเก่าโบราณ (ล็อกเก็ตเบอรันเลียน)
สร้อยข้อมือเพชรแท้โบราณ
กำไลเพชรซีกโบราณ
สร้อยคอเพชรซีกโบราณ
ต่างหูเพชรซีกโบราณ
ต่างหูเพชรซีกโบราณ
เข็มกลัดเพชรซีกโบราณชุดใหญ่(กอรอสังยอหยา)
จี้กิมตุ้นโบราณ
จี้เพชรเก่าโบราณ(ล็อกเก็ตเบอรันเลียน)
สร้อยคอเพชรซีกโบราณ(มัสโตล่า)
ต่างหูเพชรเก่าโบราณ(ซุมบังเบอรันเลียน)
เข็มกลัดเพชรซีกโบราณชุดใหญ่(กอรอสังยอหยา)
เข็มกลัดเพชรโบราณชุดใหญ่(กอรอสังยอหยา)
เครื่องประดับเพชรซีกโบราณ (peranakan antique jewelry)
เข็มกลัดเพชรแท้โบราณชุดใหญ่(กอรอสังยอหยา)
เข็มกลัดเพชรแท้โบราณชุดใหญ่(กอรอสังยอหยา)
กำไลเพชรซีกโบราณ(เฆอรังอินตัน)
จี้บินตังเพชรซีกโบราณ(บินตังเปรอเจ๊ะ)
แหวนเพชรแท้โบราณ(จินเจนเบอรันเลียน)
เข็มกลัดโบราณชุดใหญ่(กอรอสังยอหยา)
ต่างหูเพชรซีกโบราณ(ซุมบังอินตัน)
กำไลเพชรซีกโบราณ(เฆอรังอินตัน)อายุร้อยกว่าปี ขนาดใหญ่มาก สภาพสวยสมบูรณ์สุดๆ
กำไลเพชรซีกโบราณ(เฆอรังอินตัน)
แหวนเพชรซีกผู้ชายเพชรโบราณ(จินเจนอินตัน)
เข็มกลัดโบราณชุดใหญ่(กอรอสังยอหยา)
เข็มกลัดเพชรแท้โบราณ
จี้เพชรซีกโบราณ(ล๊อกเก็ตอินตัน)
จี้เพชรเก่าโบราณ(ล๊อกเก็ตเบอรันเลียน)
ต่างหูเพชรซีกโบราณ(ซุมบังอินตัน)
จี้บินตังเพชรซีกโบราณ(บินตังเปอรเจ๊ะ)
กำไลเพชรซีกโบราณ(เฆอรังอินตัน)
สร้อยข้อมือเพชรซีกโบราณ(ตาลีตางันอินตัน)
จี้เพชรซีกโบราณ(ล็อกเก็ตอินตัน)
เข็มกลัดเพชรซีกโบราณ(กอรอสัง)

                                                                                                  
Sitemap หมวดหมู่