ต่างหูเพชรซีกโบราณ(ซุมบังอินตัน)
ต่างหูเพชรซีกโบราณ (ซุมบังกันติง)
ต่างหูเพชรซีกโบราณ(ซุมบังอินตัน)
ต่างหูเพชรเก่าโบราณ (ซุมบังเบอรันเลียน) ต่างหูกระจุกเล็กน้ำหนักรวม 7.96 กรัม
ต่างหูเพชรหางหงษ์ก้นหอยซีกเก่าโบราณ (ซุมบังเบอรันเลียน) หายากมากๆ
ต่างหูเพชรเก่าโบราณ (ซุมบังเบอรันเลียน) ต่างหูกระจุกใหญ่หนักรวมประมาณ 3 กะรัต
แหวนเพชรแท้โบราณ (จินเจนอินตัน)
แหวนเพชรแท้โบราณ (จินเจนอินตัน)
แหวนเพชรเกสรโบราณ (จินเจนอินตัน) เพชรเกสร 1 เม็ด ประมาณ 20 ตังค์
แหวนเพชรแท้ทรงข้ามหลามตัด (จินเจนเบอรันเลียน)
แหวนเพชรแท้โบราณ (จินเจนอินตัน) แหวนแถว 2 แถว
แหวนเพชรแท้ทรงข้ามหลามตัด (จินเจนเบอรันเลียน)
แหวนเพชรแท้โบราณ (จินเจนอินตัน)
แหวนเพชรแท้โบราณ (จินเจนอินตัน)
แหวนเพชรแท้โบราณ (จินเจนอินตัน)
สร้อยข้อมือเพชรโบราณ (ตาลีตางันเบอรันเลียน)
สร้อยข้อมือเพชรโบราณ (ตาลีตางันเบอรันเลียน)
กำไลเพชรซีกเหลี่ยมลูกโลก ขาวสวยใส เป็นงานใหม่ เพชรรวม 9.26 กะรัต
รวมงานเพชรโบราณ peranakan jewellery antique
เข็มกลัดเพชรซีกโบราณของทางภาคใต้
ปิ่นปักผม เพชรซีก
จี้เพชรซีกโบราณทางภาคใต้ (บินตังเปรอเจ๊ะ)
สร้อยข้อมือเพชรโบราณ (ตาลีตางันเบอรันเลียน)
กำไลเพชรซีกโบราณ (เฆอรังอินตัน)งานเก่าโบราณแท้ สภาพสมบูรณ์
จี้เพชรซีกโบราณ (ล็อกเก็ตอินตัน)
รวมแบบของเพชรซีกโบราณแท้ๆ
สร้อยคอเพชรซีกโบราณ (มัสโตล่า)
ต่างหูเพชรซีกโบราณ (ซุมบังกันติง)
จี้เพชรซีกโบราณทางภาคใต้ (บินตังเปรอเจ๊ะ)
ต่างหูเพชรเก่าโบราณ(ซุมบังเบอรันเลียน)
ต่างหูเพชรซีกโบราณ(ซุมบังอินตัน)
รวมแหวนเพชรซีกโบราณ (จินเจนอินตัน)
ต่างหูเพชรเก่าโบราณ(ซุมบังเบอรันเลียน)
แหวนพลอยมรกตประดับเพชรซีกโบราณ
ต่างหูเพชรซีก 5 ใบ ต่างหูเพชรซีกโบราณ (ซุมบังซายับ)
เข็มกลัดกอรอสังเพชรซีกหนัก 12.85 กรัม
เข็มกลัดกอรอสังเพชรซีกหนัก 21.33 กรัม
เข็มกลัดเพชรซีกโบราณ
รวมเครื่องประดับเพชรซีกโบราณงานเก่าแท้
รวมเครื่องประดับเพชรซีกโบราณ
รวมเครื่องประดับเพชรซีกโบราณ
จี้เพชรซีกโบราณ (ล็อกเก็ตอินตัน)
กำไลเพชรซีกซีกโบราณ (เฆอรังอินตัน)งานเก่าโบราณแท้ สภาพสมบูรณ์
ต่างหูเพชรซีก 3 ใบ ต่างหูเพชรซีกโบราณ (ซุมบังซายับ) ชิ้นใหญ่มากๆ
ต่างหูเพชรซีก 5 ใบ ต่างหูเพชรซีกโบราณ (ซุมบังซายับ)
ต่างหูเพชรเก่าโบราณ (ซุมบังเบอรันเลียน)
สร้อยข้อมือเพชรซีกโบราณ(ตาลีตางัน)
สร้อยข้อมือเพชรซีกโบราณ(ตาลีตางัน)
แหวนเพชรซีกโบราณ(จินเจนอินตัน)
แหวนเพชรซีกโบราณ(จินเจนอินตัน)

                                                                                                  
Sitemap หมวดหมู่