จี้เพชรซีกโบราณทางภาคใต้ (บินตังเปรอเจ๊ะ)
สร้อยข้อมือเพชรโบราณ (ตาลีตางันเบอรันเลียน)
กำไลเพชรซีกโบราณ (เฆอรังอินตัน)งานเก่าโบราณแท้ สภาพสมบูรณ์
จี้เพชรซีกโบราณ (ล็อกเก็ตอินตัน)
รวมแบบของเพชรซีกโบราณแท้ๆ
สร้อยคอเพชรซีกโบราณ (มัสโตล่า)
ต่างหูเพชรซีกโบราณ (ซุมบังกันติง)
จี้เพชรซีกโบราณทางภาคใต้ (บินตังเปรอเจ๊ะ)
ต่างหูเพชรเก่าโบราณ(ซุมบังเบอรันเลียน)
ต่างหูเพชรซีกโบราณ(ซุมบังอินตัน)
รวมแหวนเพชรซีกโบราณ (จินเจนอินตัน)
ต่างหูเพชรเก่าโบราณ(ซุมบังเบอรันเลียน)
แหวนพลอยมรกตประดับเพชรซีกโบราณ
ต่างหูเพชรซีก 5 ใบ ต่างหูเพชรซีกโบราณ (ซุมบังซายับ)
เข็มกลัดกอรอสังเพชรซีกหนัก 12.85 กรัม
เข็มกลัดกอรอสังเพชรซีกหนัก 21.33 กรัม
เข็มกลัดเพชรซีกโบราณ
รวมเครื่องประดับเพชรซีกโบราณงานเก่าแท้
รวมเครื่องประดับเพชรซีกโบราณ
รวมเครื่องประดับเพชรซีกโบราณ
จี้เพชรซีกโบราณ (ล็อกเก็ตอินตัน)
กำไลเพชรซีกซีกโบราณ (เฆอรังอินตัน)งานเก่าโบราณแท้ สภาพสมบูรณ์
ต่างหูเพชรซีก 3 ใบ ต่างหูเพชรซีกโบราณ (ซุมบังซายับ) ชิ้นใหญ่มากๆ
ต่างหูเพชรซีก 5 ใบ ต่างหูเพชรซีกโบราณ (ซุมบังซายับ)
ต่างหูเพชรเก่าโบราณ (ซุมบังเบอรันเลียน)
สร้อยข้อมือเพชรซีกโบราณ(ตาลีตางัน)
สร้อยข้อมือเพชรซีกโบราณ(ตาลีตางัน)
แหวนเพชรซีกโบราณ(จินเจนอินตัน)
แหวนเพชรซีกโบราณ(จินเจนอินตัน)
แหวนเพชรซีกโบราณ(จินเจนอินตัน)
ต่างหูเพชรเก่าโบราณ(ซุมบังเบอรันเลียน)
ต่างหูเพชรซีกโบราณ(ซุมบังอินตัน)
ต่างหูเพชรซีกโบราณ(ซุมบังอินตัน)
เข็มกลัดเพชรซีกโบราณ(กอรอสัง)
เข็มกลัดเพชรซีกโบราณ(กอรอสัง)
เข็มกลัดเพชรแท้โบราณ(กอรอสัง)
กำไลมรกตล้อมเพชรเกสรโบราณ
แหวนเพชรซีกโบราณ เหลี่ยมลูกโลกเม็ดกลาง 2.5 กะรัต น้ำขาวสวยใส สะอาดไฟดี
สร้อยข้อมือทับทิมล้อมเพชรแท้เกสรโบราณ
จี้เพชรพวงองุ่นโบราณ(ล็อกเก็ตเบอรันเลียน)
จี้เพชรพวงองุ่นโบราณ(ล็อกเก็ตเบอรันเลียน)
สร้อยคอเพชรแท้โบราณ(มัสโตล่า)สไตล์ peranakan
สร้อยข้อมือเพชรโบราณ(ตาลีตางันเบอรันเลียน)
สร้อยข้อมือเพชรโบราณ
เข็มกลัดเพชรแท้โบราณ(กอรอสังยอหยา)
แหวนเพชรแท้ทรงข้าวหลามตัด(จินเจนเบอรันเลียน)
จี้บินตังเพชรแท้(บินตังเบอรันเลียน)
จี้เพชรแท้(ล๊อกเก็ตเบอรันเลียน)
สร้อยคอเพชรซีกโบราณ(มัสโตล่า)
แหวนเพชรแท้ทรงข้าวหลามตัด(จินเจนเบอรันเลียน)

                                                                                                  
Sitemap หมวดหมู่