ต่างหูเพชรซีกโบราณ peranakan nyonya jewelry
เข็มกลัดเพชรเกสรโบราณ น้ำหนักเพชรรวมประมาณ 1.68 cts. เพชรแท้เล่นไฟดีค่ะ ตัวเรือนทองคำขาวโบราณ น้ำหนั
เครื่องประดับ Peranakan Nyonya Jewelry
เครื่องประดับ Peranakan Nyonya Jewelry
แหวนเพชรซีกโบราณ แหวนบาแยะ น้ำหนักรวม 2.5 กรัม
แหวนเพชรซีกเข้าชุดกับต่างหูเกี่ยวระย้า เพชรซีกสวยๆเล่นไฟดีค่ะ
ต่างหูเพชรซีกโบราณ แบบตะขอเกี่ยวห้อยระย้า
จี้เพชรซีก(ล็อกเก็ตอินตัน)เป็นภาษามาลายูที่ใช้เรียกจี้ทองโบราณลักษณะแบบนี้
จี้เพชรซีกโบราณทางภาคใต้ (บินตังเปรอเจ๊ะ) น้ำหนักรวม 7.1 กรัม
จี้เพชรซีกโบราณทางภาคใต้ (บินตังเปรอเจ๊ะ) น้ำหนักรวม 12.2 กรัม
เข็มกลัดเพชรซีกโบราณ peranakan nyonya jewelry
จี้เเพชรแท้โบราณ (ล็อกเก็ตเบอรันเลียน) หรือจี้เพชรดาวกระจาย รูปแบบสวยหายากมากๆ เพชรเหลี่ยมเกสรโบราณ
จี้เหรียญกิมตุ้นโบราณ จี้เหรียญราชินีอังกฤษ งานเปอรานากัน
เข็มกลัดเพชรซีกโบราณ กอรอสังเพขรซีก
จี้เพชรซีกโบราณ งานเปอรานากัน
จี้เพชรซีกโบราณ งานเปอรานากัน
จี้เพชรซีกโบราณ จี้รูปดาวกระจายน้อยน่ารักๆ
จี้เพชรซีกโบราณ จี้พวงองุ่นเพชรซีก
สร้อยข้อมือและจี้เพชรซีกรูปนก งานเปอรานากัน
จี้เพชรซีกโบราณ จี้ฮัวหนา ตัวเรือนทองเก่า
กำไลเพชรซีกโบราณ งานเปอรานากัน
แหวนเพชรแท้ น้ำหนักรวม 0.40 cts.
กำไลเพชรซีกโบราณงานเปอรานากัน
ต่างหูเพชรดาวกระจาย เพชรเก่าโบราณน้ำหนักรวมประมาณ 2.2 cts.
ต่างหูเพชรซีกโบราณ แบบก้านเกลียว
ต่างหูเพชรซีกเหลี่ยมลูกโลกโบราณ
จี้เพชรแท้ระย้า หรือจี้เพชรฮัวหนา เพชรแท้น้ำหนักรวม 0.96 cts.
จี้บินตังเพชรซีกโบราณ สภาพสวย งานโบราณแท้ จี้บินตัง/เข็มกลัดเพชรซีกโบราณ งานเปอรานากันเก่าแท้
แหวนเพชรแท้เบลเยี่ยมน้ำหนักรวม 0.37 cts. (งานใหม่)
แหวนเพชรแท้เบลเยี่ยมน้ำหนักรวม 0.54 cts. (งานใหม่)
แหวนเพชรแท้เบลเยี่ยมน้ำหนักรวม 0.48 cts. (งานใหม่)
แหวนหยกพม่าล้อมเพชรแท้เบลเยี่ยมน้ำหนักรวม 0.71 cts.
เซ็ตแหวนและสร้อยข้อมือเพชรซีกโบราณ peranakan nyonya jewelry
จี้บินตังเพชรซีกโบราณ สภาพสวย งานโบราณแท้ จี้บินตัง/เข็มกลัดเพชรซีกโบราณ งานเปอรานากันเก่าแท้
แหวนเพชร แหวนพลอยน้ำงามๆระยิบระยับ (งานมือสอง)
แหวนเพชร แหวนพลอยน้ำงามๆระยิบระยับ (งานมือสอง)
แหวนเพชร แหวนพลอยน้ำงามๆระยิบระยับ (งานมือสอง)
ต่างหูเพชรแท้เบลเยี่ยมน้ำหนักรวม 0.55 cts.
ต่างหูเพชรแท้เบลเยี่ยมน้ำหนักรวม 0.40 cts.
แหวนเพชรแท้เบลเยี่ยมน้ำหนักรวม 0.60 cts.(งานมือสอง)
แหวนเพชรแท้เบลเยี่ยมน้ำหนักรวม 1.70 cts.(งานมือสอง)
แหวนเพชรแท้เบลเยี่ยมน้ำหนักรวม 0.55 cts.(งานมือสอง)
แหวนเพชรแท้เบลเยี่ยมน้ำหนักรวม 1.15 cts.(งานมือสอง)
สร้อยข้อมือเพชรแท้โบราณ งานเปอรานากัน
แหวนเพชรแท้เบลเยี่ยมน้ำหนักรวม 0.42 cts.(งานมือสอง)
สร้อยข้อมือเพชรแท้เบลเยี่ยมน้ำหนักรวม 0.60 cts.(งานมือสอง)
แหวนเพชรซีกลูกโลกเก่าโบราณ
แหวนเพชรแท้เบลเยี่ยมน้ำหนักรวม 0.60 cts. (งานมือสอง)
แหวนอเมทิสต์ล้อมเพชรแท้เบลเยี่ยม (งานมือสอง)
แหวนดอกไม้ทับทิมล้อมเพชรเบลเยี่ยมน้ำหนักรวม 0.83 cts. (งานมือสอง)

                                                                                                   
Sitemap หมวดหมู่