แหวนเพชรเกสรแหวนบาแยะหรือแหวนบัวกานอ วงซ้ายน้ำหนักรวม 8.3 กรัม วงขวาน้ำหนักรวม 9.7 กรัม
แหวนมรกตล้อมเพชรเกสรโบราณ
กำไลเพชรแท้ เพชรลูกเกสรโบราณ
เข็มกลัดโบราณ (กอรอสังยอหยา)อายุ 90-120 ปี
จี้กิมตุ้นทองคำโบราณ ตัวเรือนทองคำ 90 เปอร์เซ็นต์
แหวนเพชรซีกโบราณ (จินเจนอินตัน) แหวนเพชรซีกโบราณ
แหวนเพชรเกสรโบราณทรงข้าวหลามตัดแบบสวย น้ำหนักรวม 8 กรัม แหวนบาแยะหรือแหวนบัวกานอ
เข็มกลัดเพชรโบราณชิ้นใหญ่
ต่างหูเพชรซีก 5 ใบ ต่างหูเพชรซีกโบราณ (ซุมบังซายับ)
ต่างหูเพชรซีกโบราณ(ซุมบังอินตัน) ตัวเรือนน้ำหนักโดยประมาณ 3.36 กรัม
แหวน เพชรซีกโบราณ (จินเจนอินตัน) เพชรซีกเม็ดใหญ่ 7 เม็ด
จี้เพชรซีกโบราณทางภาคใต้ (บินตังเปรอเจ๊ะ) น้ำหนักรวม 5.4 กรัม
ชุดสร้อยคอและข้อมือสไตล์เปอรานากัน
กำไลเพชรซีกโบราณ (เฆอรังอินตัน)งานเก่าโบราณแท้
ต่างหูเพชรซีก 5 ใบ ต่างหูเพชรซีกโบราณ (ซุมบังซายับ)
สร้อยข้อมือดาวกระจายเพชรแท้โบราณ
กระดุมทองสัตบงกชโบราณ 5 เม็ด ทองสุกเปอร์เซ็นต์สูง
สร้อยข้อมือเพชรโบราณ (ตาลีตางันเบอรันเลียน)
สร้อยข้อมือเพชรซีกโบราณ (ตาลีตางันอินตัน)
เข็มกลัดกอรอสังเพชรซีกโบราณของทางภาคใต้ (กอรอสัง)
เข็มกลัดกอรอสังเพชรซีกโบราณของทางภาคใต้ (กอรอสัง)
ต่างหูเพชรซีกโบราณ (ซุมบังซายับ) น้ำหนักรวม 5.48 กรัม
จี้มรกตเพชรแท้
จี้กิมตุ้นทองคำโบราณปี คศ. 1906 อายุ 111 ปี
รวมงานเพชรโบราณ ยุคพระนคร เข้าชุด
จี้กิมตุ้นทองคำโบราณปี คศ. 1953 อายุ 64 ปี
จี้เเพชรแท้โบราณ (ล็อกเก็ตเบอรันเลียน) หรือจี้เพชรดาวกระจาย
แหวนมรกตล้อมเพชรเกสรโบราณ (จินเจนเบอรันเลียน)
แหวนเพชรเกสรโบราณ (จินเจนเบอรันเลียน)
จี้กิมตุ้นทองคำโบราณปี คศ. 1899 อายุ 118 ปี จี้เหรียญทองราชินี
เข็มกลัดกอรอสังเพชรแท้โบราณของทางภาคใต้ (กอรอสัง)
สร้อย คอเพชรซีกโบราณ (มัสโตล่า) หรือสร้อยคอกาหลง
กำไลเพชรซีกโบราณ(เฆอรังอินตัน) งานเก่าโบราณแท้ สภาพสมบูรณ์
จี้เพชรซีกโบราณ (ล็อกเก็ตอินตัน) แบบสวย งานเก่าแท้ สภาพสมบูรณ์
จี้เพชรซีกโบราณ (ล็อกเก็ตอินตัน) แบบสวย งานเก่าแท้ สภาพสมบูรณ์
จี้เพชรซีกโบราณ (ล็อกเก็ตอินตัน) แบบสวย งานเก่าแท้ สภาพสมบูรณ์
จี้เพชรซีกโบราณ (ล็อกเก็ตอินตัน) จี้เพชรซีกโบราณ แบบสวย งานเก่าแท้
จี้เพชรซีกโบราณ (ล็อกเก็ตอินตัน) จี้เพชรซีกโบราณทรงกระเช้า แบบสวย งานเก่าแท้
กำไลเพชรซีกโบราณ(เฆอรังอินตัน)เป็นภาษามาลายูที่ใช้เรียกกำไลเพชรซีก ตัวเรือนน้ำหนักโดยประมาณ 18 กรัม
จี้เพชรซีกโบราณทางภาคใต้ (บินตังเปรอเจ๊ะ) น้ำหนักรวม 14 กรัม
จี้เพชรซีกโบราณทางภาคใต้ (บินตังเปรอเจ๊ะ) น้ำหนักรวม 15.5 กรัม
จี้เพชรซีกโบราณทางภาคใต้ (บินตังเปรอเจ๊ะ) น้ำหนักรวม 16 กรัม(ชั่งทั้งชิ้นงานเนื่องจากเป็นงานเก่า)
แหวนเพชรเกสรโบราณ แหวนเพชรเกสรโบราณทรงข้าวหลามตัดแบบสวย สภาพสมบูรณ์
จี้เพชรซีกโบราณทางภาคใต้ (บินตังเปรอเจ๊ะ) น้ำหนักรวม 13.42 กรัม
จี้เพชรซีกโบราณทางภาคใต้ (บินตังเปรอเจ๊ะ) น้ำหนักรวม 9.79กรัม
แหวนทองเพชรซีกล้อมทับทิมโบราณ ล้อมด้วยทับทิม 8 เม็ด เพชรซีกลูกโลกเม็ดชู 1 เม็ด น้ำหนักแหวนรวม 4.02
ต่างหูเพชรเก่าโบราณ (ซุมบังเบอรันเลียน)
ต่างหูเพชรดาวกระจายโบราณ (ซุมบังเบอรันเลียน)
กำไลเพชรซีกโบราณ (เฆอรังอินตัน)
จี้เพชรแท้เก่าโบราณ (ล็อกเก็ตเบอรันเลียน) น้ำหนักรวม 1.85 กรัม

                                                                                                  
Sitemap หมวดหมู่