แหวนเพชรซีกโบราณ (จินเจนอินตัน) แหวนเพชรซีกกระจุกล้อม(รังแตน)
ต่างหูเพชรซีกโบราณ(ซุมบังอินตัน)
ต่างหูเพชรซีกโบราณ(ซุมบังอินตัน)
เข็มกลัดเพชรโบราณ (กอรอสัง)peranakan nyonya jewelry
เข็มกลัดเพชรซีกโบราณ (กอรอสังอินตัน)peranakan nyonya jewelry
จี้เพชรซีกโบราณ จี้บินตังเพชรซีก (บินตังเปรอเจ๊ะ)
ต่างหูเพชรซีกโบราณ(ซุมบังอินตัน)peranakan nyonya jewelry
ต่างหูเพชรซีกโบราณ(ซุมบังซายับ)peranakan jewelry
ต่างหูเพชรซีกโบราณ (ซุมบังซายับ) ชิ้นใหญ่มากๆหนัก 8.3 กรัม
แหวนมรกตล้อมเพชรแท้โบราณ
สร้อยข้อมือมรกต ประดับเพชรแท้ โบราณ พลอยมรกตเจียรนัยทรงเหลี่ยม
แหวนเพชรซีก (จินเจนอินตัน) โบราณแท้ แหวนเพชรซีกเหลี่ยมลูกโลกเม็ดกลางใหญ่ประมาณ 80 ตังค์
จี้เพชรแท้โบราณ(ล็อกเก็ตเบอรันเลียน)
แหวนเพชรซีก (จินเจนอินตัน) แหวนเพชรซีกเหลี่ยมลูกโลกแบบสวย
แหวนเพชรซีกโบราณ (จินเจนอินตัน) แหวนเพชรซีกเหลี่ยมลูกโลกกระจุกล้อมโบราณแบบสวย
แหวนบุษน้ำเพชร (เพทาย) แหวนวงนี้วางเพชรน้ำบุษเม็ดใหญ่มากๆ
แหวนเพชรซีกลูกโลกกระจุกล้อมโบราณ (จินเจนอินตัน)
จี้กิมตุ้นทองคำโบราณ เหรียญราชินีทองคำ
แหวนเพชรซีกโบราณ (จินเจนอินตัน)และต่างหูกระจุกล้อม แหวนเพชรซีกโบราณและต่างหูกระจุกล้อม งานperanakan
แหวนเพชรแท้ทรงข้ามหลามตัด (จินเจนเบอรันเลียน) แหวนเพชรเกสร
จี้เเพชรแท้โบราณ (ล็อกเก็ตเบอรันเลียน) หรือจี้เพชรดาวกระจาย
แหวนเพชรซีกโบราณ (จินเจนอินตัน) แหวนเพชรซีกโบราณแบบสวย
สร้อยคอเพชรซีกโบราณ (มัสโตล่า) เป็นภาษามาลายูหรือสร้อยคอกาหลง เป็นรูปโบว์ หายาก
สร้อยคอเพชรซีกโบราณ (มัสโตล่า) เป็นภาษามาลายูหรือสร้อยคอกาหลง เป็นรูปหงส์คู่ หายาก
สร้อยคอเพชรซีกโบราณ (มัสโตล่า)
จี้เพชรซีก(ล็อกเก็ตอินตัน)เป็นภาษามาลายูที่ใช้เรียกจี้ทองโบราณลักษณะแบบนี้ ตัวเรือนน้ำหนักโดยประมาณ
จี้บินตังเพชรแท้สไตล์เปอรานากัน
จี้เพชรดาวกระจายและสร้อยข้อมือดาวกระจาย สวยค่ะ
แหวนดาวกระจายเพชรแท้โบราณ (ล็อกเก็ตเบอรันเลียน)
สร้อยข้อมือเพชรซีกโบราณ (ตาลีตางันอินตัน)peranakan nyonya jewelry
แหวนเพชรเก่าหนัก 2.40 กะรัต ตัวเรือนทอง ประดับทับทิม
กำไลเพชรซีกโบราณ (เฆอรังอินตัน)peranakan nyonya jewelry
สร้อยข้อมือเพชรโบราณ(ตาลีตางันเบอรันเลียน)peranakan nyonya jewelry
สร้อยข้อมือเพชรโบราณ(ตาลีตางันเบอรันเลียน)peranakan nyonya jewelry
เข็มกลัดกอรอสังรูปโบราณรูปเหรียญราชินีของทางภาคใต้ (กอรอสัง)
แหวนเพชรซีกโบราณ(จินเจนอินตัน)peranakan nyonya jewelry
ต่างหูเพชรซีกโบราณ(ซุมบังอินตัน)peranakan nyonya jewelry
แหวนเพชรซีกโบราณ(จินเจนอินตัน)
ต่างหูเพชรซีกระย้า 5 ใบ ต่างหูเพชรซีกโบราณ (ซุมบังซายับ)
สร้อยคอเพชรเกสรโบราณ(มัสโตล่า)
แหวนเพชรเกสรแหวนบาแยะหรือแหวนบัวกานอ วงซ้ายน้ำหนักรวม 8.3 กรัม วงขวาน้ำหนักรวม 9.7 กรัม
แหวนมรกตล้อมเพชรเกสรโบราณ
กำไลเพชรแท้ เพชรลูกเกสรโบราณ
เข็มกลัดโบราณ (กอรอสังยอหยา)อายุ 90-120 ปี
จี้กิมตุ้นทองคำโบราณ ตัวเรือนทองคำ 90 เปอร์เซ็นต์
แหวนเพชรซีกโบราณ (จินเจนอินตัน) แหวนเพชรซีกโบราณ
แหวนเพชรเกสรโบราณทรงข้าวหลามตัดแบบสวย น้ำหนักรวม 8 กรัม แหวนบาแยะหรือแหวนบัวกานอ
เข็มกลัดเพชรโบราณชิ้นใหญ่
ต่างหูเพชรซีก 5 ใบ ต่างหูเพชรซีกโบราณ (ซุมบังซายับ)
ต่างหูเพชรซีกโบราณ(ซุมบังอินตัน) ตัวเรือนน้ำหนักโดยประมาณ 3.36 กรัม

                                                                                                   
Sitemap หมวดหมู่