จี้เพชรซีกโบราณ(ล็อกเก็ตอินตัน)
เข็มกลัดเพชรซีกโบราณ(กอรอสัง)
แหวนเพชรซีกโบราณ เหลี่ยมลูกโลกเม็ดกลางประมาณ 2 กะรัต
สร้อยข้อมือเพชรซีกโบราณ (ตาลีตางันอินตัน)
ต่างหูเพชรซีกดอกจอกทับก้านเกลียว
ต่างหูเพชรซีกดอกจอก
ต่างหูเพชรซีกดอกจอก
ต่างหูเพชรซีกกระจุกล้อม 2 ชั้น
แหวนเพชรแท้โบราณหน้าโล่ห์
แหวนเพชรซีกหน้ากว้าง กระจุกล้อม เพชรซีกเม็ดกลาง หน้ากว้างประมาณเพชร 30 ตังค์
แหวนเพชรซีกโบราณ(จินเจนอินตัน) ราคาพิเศษ
ชดเซ็ตต่างหูเพชรซีกและจี้เพชรซีกโบราณ (Peranakan Nyonya Jewelry)
สร้อยข้อมือเพชรซีกโบราณ peranakan nyonya jewelry
เข็มกลัดเพชรซีกโบราณ peranakan nyonya jewelry
แหวนเพชรซีกข้าวหลามตัด แหวนบาแยะ(งานโบราณมือสอง)
แหวนเพชรแท้ทรงข้าวหลามตัด Peranakan Nyonya Jewelry
จี้เหรียญราชินีอังกฤษ(จี้กิมตุ้นโบราณ)
สร้อยคอมัสโตล่าเพชรแท้สไตล์เปอรานากัน
แหวนเพชรซีกเหลี่ยมลูกโลก งานเก่าโบราณ
ต่างหูดอกจอกมุกแท้/ต่างหูเพชรซีกหางหงษ์
เข็มกลัดเพชรซีกโบราณ (กอรอสัง)peranakan nyonya jewelry
แหวนพลอยน้ำเงินล้อมเพชรซีกโบราณ (จินเจนอินตัน)
ต่างหูเพชรดาวกระจายโบราณ
ต่างหูเพชรดาวกระจายโบราณ
จี้เหรียญราชินีอังกฤษ หรือ จี้กิมตุ้น
รวมเพชรซีกโบราณ peranakan nyonya jewelry
เข็มกลัดโบราณเพชรซีก (กอรอสังยอหยา)อายุ 120 ปีขึ้น
เข็มกลัดเพชรซีกโบราณ
แหวนเพชรซีกเหลี่ยมลูกโลก
สร้อยข้อมือเพชรซีกโบราณ
สร้อยคอเพชรซีกโบราณ (มัสโตล่า) เป็นภาษามาลายูหรือสร้อยคอกาหลง หนัก 9.14 กรัม
รวมจี้เพชรซีกโบราณ
รวมแหวนเพชรซีกโบราณ
รวมเครื่องประดับเพชรซีกโบราณและเครื่องประดับเพชรโบราณ
รวมเครื่องประดับเพชรซีกโบราณและเครื่องประดับเพชรโบราณ
รวมเครื่องประดับเพชรซีกโบราณและเครื่องประดับเพชรโบราณ
รวมเครื่องประดับเพชรซีกโบราณและเครื่องประดับเพชรโบราณ
ชุดจี้เพชรดาวกระจายโบราณ(peranakan nyonya jewelry)
แหวนเพชรซีกโบราณและต่างหูเพชรซีกโบราณ peranakan nyonya jewelry
ต่างหูเพชรซีกโบราณ(ซุมบังอินตัน)peranakan jewelry
ต่างหูเพชรซีกโบราณ(ซุมบังอินตัน)peranakan jewelry
ต่างหูเพชรซีกโบราณ(ซุมบังอินตัน)peranakan jewelry
ต่างหูเพชรซีกโบราณ (ซุมบังซายับ) น้ำหนักรวม 6.1 กรัม
แหวนทับทิมล้อมเพชรแท้โบราณ
แหวนเพชรแท้โบราณ(จินเจนเบอรันเลียน)peranakan nyonya jewelry
แหวนเพชรซีกโบราณ (จินเจนอินตัน) แหวนเพชรซีกกระจุกล้อม(รังแตน)
ต่างหูเพชรซีกโบราณ(ซุมบังอินตัน)
ต่างหูเพชรซีกโบราณ(ซุมบังอินตัน)
เข็มกลัดเพชรโบราณ (กอรอสัง)peranakan nyonya jewelry
เข็มกลัดเพชรซีกโบราณ (กอรอสังอินตัน)peranakan nyonya jewelry

                                                                                                   
Sitemap หมวดหมู่