ต่างหูเพชรซีกโบราณ
ต่างหูเพชรซีกดอกจอกทับก้านเกลียว
ต่างหูเพชรซีกโบราณ(ซุมบังอินตัน)
ต่างหูเพชรซีกโบราณ (ซุมบังอินตัน)
จี้เพชรซีก(ล็อกเก็ตอินตัน)
จี้เพชรซีก(ล็อกเก็ตอินตัน)
ต่างหูเพชรซีกโบราณ(ซุมบังอินตัน)
ต่างหูเพชรซีกโบราณ (ซุมบังอินตัน)
จี้บินตังเพชรโบราณ
ต่างหูเพชรซีกโบราณ (ซุมบังซายับ)
ต่างหูเพชรซีกดาวกระจายแบบเกี่ยว
ต่างหูทองโบราณทับเกลียว
กำไลเพชรซีกโบราณ
จี้เพชรซีกโบราณ(ล็อกเก็ตอินตัน)
เข็มกลัดเพชรซีกโบราณ(กอรอสัง)
แหวนเพชรซีกโบราณ เหลี่ยมลูกโลกเม็ดกลางประมาณ 2 กะรัต
สร้อยข้อมือเพชรซีกโบราณ (ตาลีตางันอินตัน)
ต่างหูเพชรซีกดอกจอกทับก้านเกลียว
ต่างหูเพชรซีกดอกจอก
ต่างหูเพชรซีกดอกจอก
ต่างหูเพชรซีกกระจุกล้อม 2 ชั้น
แหวนเพชรแท้โบราณหน้าโล่ห์
แหวนเพชรซีกหน้ากว้าง กระจุกล้อม เพชรซีกเม็ดกลาง หน้ากว้างประมาณเพชร 30 ตังค์
แหวนเพชรซีกโบราณ(จินเจนอินตัน) ราคาพิเศษ
ชดเซ็ตต่างหูเพชรซีกและจี้เพชรซีกโบราณ (Peranakan Nyonya Jewelry)
สร้อยข้อมือเพชรซีกโบราณ peranakan nyonya jewelry
เข็มกลัดเพชรซีกโบราณ peranakan nyonya jewelry
แหวนเพชรซีกข้าวหลามตัด แหวนบาแยะ(งานโบราณมือสอง)
แหวนเพชรแท้ทรงข้าวหลามตัด Peranakan Nyonya Jewelry
จี้เหรียญราชินีอังกฤษ(จี้กิมตุ้นโบราณ)
สร้อยคอมัสโตล่าเพชรแท้สไตล์เปอรานากัน
แหวนเพชรซีกเหลี่ยมลูกโลก งานเก่าโบราณ
ต่างหูดอกจอกมุกแท้/ต่างหูเพชรซีกหางหงษ์
เข็มกลัดเพชรซีกโบราณ (กอรอสัง)peranakan nyonya jewelry
แหวนพลอยน้ำเงินล้อมเพชรซีกโบราณ (จินเจนอินตัน)
ต่างหูเพชรดาวกระจายโบราณ
ต่างหูเพชรดาวกระจายโบราณ
จี้เหรียญราชินีอังกฤษ หรือ จี้กิมตุ้น
รวมเพชรซีกโบราณ peranakan nyonya jewelry
เข็มกลัดโบราณเพชรซีก (กอรอสังยอหยา)อายุ 120 ปีขึ้น
เข็มกลัดเพชรซีกโบราณ
แหวนเพชรซีกเหลี่ยมลูกโลก
สร้อยข้อมือเพชรซีกโบราณ
สร้อยคอเพชรซีกโบราณ (มัสโตล่า) เป็นภาษามาลายูหรือสร้อยคอกาหลง หนัก 9.14 กรัม
รวมจี้เพชรซีกโบราณ
รวมแหวนเพชรซีกโบราณ
รวมเครื่องประดับเพชรซีกโบราณและเครื่องประดับเพชรโบราณ
รวมเครื่องประดับเพชรซีกโบราณและเครื่องประดับเพชรโบราณ
รวมเครื่องประดับเพชรซีกโบราณและเครื่องประดับเพชรโบราณ
รวมเครื่องประดับเพชรซีกโบราณและเครื่องประดับเพชรโบราณ

                                                                                                  
Sitemap หมวดหมู่