ต่างหูเพชรซีกดอกจอกทับก้านเกลียวแบบโบราณ มี 2 ขนาดค่ะ
จี้/เข็มกลัดเพชรเกสรโบราณ เพชรเก่าขาวสวยค่ะ
แหวนเพชรซีกเหลี่ยมลูกโลกโบราณ เพชรลูกโลกขาวสวยค่ะ
ต่างหูนิหร่าล้อมเพชรแท้เหลี่ยมเกสรโบราณ เพชรเก่าขาวสวยค่ะ
จี้พลอยนพเก้า พลอยแท้เพชรแท้ งานโบราณอายุเกิน 70 ปี
ต่างหูเพชรซีกกระจุกล้อม 2 ชั้น หน้ากว้างต่างหูประมาณ 14.5 มิล
แหวนเพชรซีกหน้ากว้าง เม็กกลางเพชรเหลี่ยมลูกโลก กระจุกล้อม
แหวนเพชรเหลี่ยมลูกโลกหน้ากว้าง กระจุกล้อม เพชรลูกโลกเม็ดกลางประมาณ 1 กะรัต ล้อมเพชรลูกโลก
แหวนเพชรแท้โบราณ(งานโบราณมือสอง)
ต่างหูเพชรซีกโบราณ peranakan nyonya jewelry
จี้เพชรซีกโบราณ peranakan nyonya jewelry
จี้เหรียญกิมตุ้นโบราณ จี้เหรียญทองคำแท้ราชินีอังกฤษ
ต่างหูเพชรซีกโบราณ peranakan nyonya jewelry
ต่างหูเพชรซีกโบราณ peranakan nyonya jewelry
ต่างหูเพชรแท้ดาวกระจายโบราณ peranakan nyonya jewelry
เครื่องประดับ Peranakan Nyonya Jewelry
ต่างหูเพชรซีกโบราณ peranakan nyonya jewelry
จี้เหรียญกิมตุ้นโบราณ งาน peranakan nyonya jewelry
เครื่องประดับ Peranakan Nyonya Jewelry
ต่างหูเพชรซีกโบราณ peranakan nyonya jewelry
แหวนเพชรซีกโบราณ peranakan nyonya jewelry
แหวนเพชรซีกโบราณ peranakan nyonya jewelry
แหวนเพชรซีกโบราณ peranakan nyonya jewelry
ต่างหูเพชรซีกโบราณ peranakan nyonya jewelry
สร้อยข้อมือเพชรซีกโบราณ peranakan nyonya jewelry
จี้ทับทิมล้อมเพชรซีก
จี้บินตังเพชรซีกโบราณ peranakan nyonya jewelry
จี้ทับทิมล้อมเพชรซีกเหลี่ยมลูกโลก
แหวนเพชรซีกโบราณ
เข็มกลัดเพชรซีกโบราณ peranakan nyonya jewelry
เข็มกลัดเพชรซีกโบราณ peranakan nyonya jewelry
เครื่องประดับ Peranakan Nyonya Jewelry
ต่างหูเพชรซีกโบราณ peranakan nyonya jewelry
สร้อยคอเพชรแท้โบราณ peranakan nyonya jewelry
ต่างหูเพชรซีกโบราณ(ซุมบังอินตัน)
ต่างหูเพชรซีกโบราณ peranakan nyonya jewelry
เครื่องประดับเปอรานากัน peranakan nyonya jewelry
ต่างหูดาวกระจายเพชรเก่าโบราณ peranakan nyonya jewelry
แหวนทับทิมกิมบ่เซี่ยงล้อมเพชรซีกเหลี่ยมลูกโลก
เข็มกลัดเพชรโบราณ peranakan nyonya jewelry
เข็มกลัดเพชรซีกโบราณ peranakan nyonya jewelry
แหวนเพชรซีกโบราณ แหวนบาแยะ งานperanakan nyonya jewelry
ต่างหูเพชรซีกระย้า 3 สามสาย
ต่างหูเพชรซีกกระจุกห้อย 3 ใบ
ต่างหูเพชรซีกโบราณ(ซุมบังอินตัน)
ต่างหูเพชรซีกโบราณ(ซุมบังอินตัน)
จี้บินตังเพชรโบราณ
ต่างหูเพชรซีกดอกจอกทับก้านเกลียว
ต่างหูเพชรซีกกระจุกล้อม 2 ชั้น
ต่างหูเพชรซีกโบราณ(ซุมบังอินตัน)

                                                                                                  
Sitemap หมวดหมู่