ต่างหูไข่มุกอะโกย่า มุกญี่ปุ่น
จี้เพชรซีกโบราณ จี้บินตัง
แหวนมรกตล้อมเพชรซีก 2 ชั้น งานสไตล์มลายู
แหวนเพชรซีกโบราณ(จินเจนอินตัน)
แหวนเพชรซีกโบราณ
ต่างหูเพชรซีกโบราณ(ซุมบังอินตัน)peranakan nyonya jewelry
จี้เพชรซีกโบราณ peranakan nyonya jewelry
จี้เพชรซีกโบราณ peranakan nyonya jewelry
แหวนเพชรซีกโบราณ peranakan nyonya jewelryเม็ดใหญ่
แหวนเพชรก้นตัด เพชรโบราณ peranakan nyonya jewelry
จี้เพชรซีกโบราณ งานเปอรานากัน ชิ้นใหญ่ ขนาดกว้างประมาณ 28 มิล สูงรวมห่วง 59 มิล ชั่งน้ำหนักรวม 6.62
สร้อยข้อมือเพชรแท้โบราณ งานเปอรานากัน
สร้อยข้อมือเพชรแท้โบราณ งานเปอรานากัน
สร้อยข้อมือเพชรแท้โบราณ งานเปอรานากัน
ต่างหูเพชรแท้งานโบราณ ก้านด้านหลังเป็นเกลียวล๊อค
ต่างหูหางหงษ์เพชรแท้ เพชรสวยเล่นไฟดีคะ
แหวนเพชรซีกโบราณ
ต่างหูเพชรซีกโบราณ peranakan nyonya jewelry
แหวนเพชรซีกโบราณ peranakan nyonya jewelry
ต่างหูเพชรซีกโบราณ peranakan nyonya jewelry
เข็มกลัดเพชรเกสรโบราณ น้ำหนักเพชรรวมประมาณ 1.68 cts. เพชรแท้เล่นไฟดีค่ะ ตัวเรือนทองคำขาวโบราณ น้ำหนั
เครื่องประดับ Peranakan Nyonya Jewelry
เครื่องประดับ Peranakan Nyonya Jewelry
แหวนเพชรซีกโบราณ แหวนบาแยะ น้ำหนักรวม 2.5 กรัม
แหวนเพชรซีกเข้าชุดกับต่างหูเกี่ยวระย้า เพชรซีกสวยๆเล่นไฟดีค่ะ
ต่างหูเพชรซีกโบราณ แบบตะขอเกี่ยวห้อยระย้า
จี้เพชรซีก(ล็อกเก็ตอินตัน)เป็นภาษามาลายูที่ใช้เรียกจี้ทองโบราณลักษณะแบบนี้
จี้เพชรซีกโบราณทางภาคใต้ (บินตังเปรอเจ๊ะ) น้ำหนักรวม 7.1 กรัม
จี้เพชรซีกโบราณทางภาคใต้ (บินตังเปรอเจ๊ะ) น้ำหนักรวม 12.2 กรัม
เข็มกลัดเพชรซีกโบราณ peranakan nyonya jewelry
จี้เเพชรแท้โบราณ (ล็อกเก็ตเบอรันเลียน) หรือจี้เพชรดาวกระจาย รูปแบบสวยหายากมากๆ เพชรเหลี่ยมเกสรโบราณ
จี้เหรียญกิมตุ้นโบราณ จี้เหรียญราชินีอังกฤษ งานเปอรานากัน
เข็มกลัดเพชรซีกโบราณ กอรอสังเพขรซีก
จี้เพชรซีกโบราณ งานเปอรานากัน
จี้เพชรซีกโบราณ งานเปอรานากัน
จี้เพชรซีกโบราณ จี้รูปดาวกระจายน้อยน่ารักๆ
จี้เพชรซีกโบราณ จี้พวงองุ่นเพชรซีก
สร้อยข้อมือและจี้เพชรซีกรูปนก งานเปอรานากัน
จี้เพชรซีกโบราณ จี้ฮัวหนา
จี้เพชรซีกช่อองุ่น น้ำหนักรวม 4.3 กรัม(ชั่งทั้งชิ้นงาน)
จี้เพชรซีกโบราณ จี้ฮัวหนา ตัวเรือนทองเก่า
กำไลเพชรซีกโบราณ งานเปอรานากัน
แหวนเพชรแท้ น้ำหนักรวม 0.40 cts.
จี้เพชรซีกช่อองุ่น จี้เพชรซีกฮัวหนา
กำไลเพชรซีกโบราณงานเปอรานากัน
ต่างหูเพชรดาวกระจาย เพชรเก่าโบราณน้ำหนักรวมประมาณ 2.2 cts.
ต่างหูเพชรซีกโบราณ แบบก้านเกลียว
ต่างหูเพชรซีกเหลี่ยมลูกโลกโบราณ
จี้เพชรแท้ระย้า หรือจี้เพชรฮัวหนา เพชรแท้น้ำหนักรวม 0.96 cts.
จี้บินตังเพชรซีกโบราณ สภาพสวย งานโบราณแท้ จี้บินตัง/เข็มกลัดเพชรซีกโบราณ งานเปอรานากันเก่าแท้

                                                                                                  
Sitemap หมวดหมู่